Eindejaarsgesprek
Leerlijn

Eindejaarsgesprek

Deze leerlijn neemt je mee hoe je gesprekken t.b.v. het functioneren voert, wat de verschillen zijn en hoe je omgaat met de voortgang van de persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het eindejaargesprek komt alles samen en evalueer je het gehele jaar.

Tijdens een Eindejaargesprek wordt alles wat het gehele jaar t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers besproken is, aan de orde. In veel organisaties is het Eindejaarsgesprek een samenvatting en wordt mogelijk zelfs gekoppeld aan de beloning van medewerkers.  

Vaak is het einde van het jaar een goed moment om de balans op te maken. Bijvoorbeeld van het afgelopen jaar. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. De verhoudingen tussen beide partijen zijn tijdens een beoordelingsgesprek ongelijkwaardig: er is sprake van eenrichtingsverkeer. Dit is ook het grote verschil met een functioneringsgesprek. Bij een functioneringsgesprek zijn de verhoudingen gelijkwaardig.

Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team - coachee of coachees - helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen. Als coach help je de ander leren. Dit leren moet weer leiden tot beter functioneren.

Als je leiding geeft, zijn de eisen die aan de manier waarop je feedback geeft veel hoger. De boodschap van een leidinggevende komt immers veel harder aan, dan die van een collega. Wat de baas zegt, kan gevolgen hebben.