Werken bij Triodos bank
Bedrijven
Werken bij

Triodos bank

Triodos Bank is een van de duurzaamste banken ter wereld. Onze missie is om uw geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.

Onze doelen:

  • Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat
  • Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert
  • Onze klanten voorzien van vernieuwende financiële producten en uitstekende klantenservice 

Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur van Triodos Bank is open en transparant. Net als onze benadering van bankieren.  Medewerkers worden betrokken bij de missie van de organisatie en we stimuleren onderlinge samenwerking binnen en tussen afdelingen.

Alle medewerkers nemen deel aan een wekelijkse vergadering en alle nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreide kennismaking met het werk van de bank. Er zijn bijeenkomsten tijdens de lunchpauze of na werktijd, waarbij alle medewerkers de gelegenheid hebben om diverse onderwerpen te bespreken of om naar een presentatie van een gastspreker te luisteren. Dergelijke bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en alle deelnemers mogen voorstellen voor discussieonderwerpen indienen.