Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Niels Janse

Niels Janse

Enthousiaste GIS Specialist met oog voor detail

Personalia

Leeftijd
53 jaar

Portfolio

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
Talen (schrijven)
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
Rijbewijs
 • B - Personenauto

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Persoonsbeschrijving

Oud-collega's beschrijven mij als een systematisch en logisch denkend persoon, doortastend en beslist in het nemen van beslissingen en prettig in de omgang. Kenmerkend voor mij is een enthousiaste positief-kritische levensinstelling, ik ben niet bang om risico's te nemen maar heb een hoog verantwoordelijksgevoel en maak zorgvuldige afwegingen wanneer ik een beslissing moet nemen. Ik ben Accuraat, analytisch, flexibel, besluitvaardig en zeer loyaal. Ik zoek naar oplossingen binnen de aanwezige mogelijkheden zonder buiten mijn grenzen te gaan. Ik heb een goed gevoel voor humor en blijf graag ontspannen wat over het algemeen een positieve invloed heeft op mijn collega's. Serieus maar gefocussed op het eindresultaat binnen de beschikbare tijd.

Software kennis
ArcGIS (t/m versie 10, Spatial Analyst), Arcview, Geokey: uitstekende ervaring
Microstation, Globespotter, IRIS, DGDialog, Nazca, Mapinfo, Arcpad: basiskennis

Hobby's
wandelen (rugzak/kamperen/outdoor), fietsen, lezen, natuurbeleving,

Hier ben ik écht goed in

GIS-Specialist
vaardig in het werken met ArcGIS 10 (arcmap, spatial analysis, diverse GIS tools, gebruik van geodatabases), QGis (basis), Autocad/Microstation (beide basis tot redelijk)
Kunnen visualiseren van data naar het gewenste resultaat, actualiseren en bijhouden van databestanden, bewerken van databestanden.

Landmeetkundig medewerker (Move3, BricsCAD)

Ik wil graag werken als

Functie(s):
 • landmeetkundig cartograaf
 • medewerker geo-informatie
Sector(en):
 • Bouw & Infra
 • Overheid
 • Techniek
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Gedetacheerd
Salaris:
 • 2.500 - 3.500
Aantal uren:
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Zo omschrijven anderen mij

analytisch, secuur, gesteld op structuur en orde in werken en handelen, voorkeur voor open communicatie (korte lijnen, platte organisatiestructuur) en duidelijkheid ten aanzien van verwachtingen, verantwoordelijkheden, taken en doelen.
actiegericht probleemoplossende en taakgerichte instelling, let op details en volledigheid/correctheid van informatie, open-minded,
loyaal, teamspirit, werkt graag samen met anderen in teamverband, kan daarnaast goed zelfstandig en zelfsturend, eigen werk coördinerend, werken, in staat hoofd- van bijzaken te (onder)scheiden,
vormt onafhankelijk zijn oordeel over een situatie, ad-rem en assertief, zoekt naar de beste oplossing in een gegeven situatie, waarbij de grote lijnen in het oog gehouden worden.
hulpvaardig, flexibel (kan goed schakelen tussen diverse lopende opdrachten/werkzaamheden), gezonde dosis humor, communicatief/contactueel vaardig, leg makkelijk (nieuwe) contacten, klantvriendelijk, geduldig, harde werker, doorzetter, bescheiden, rustige persoonlijkheid die prijs stelt op rustige werkomgeving en een goede balans heeft tussen werk/privé.

Mijn huidige situatie

Sector(en):
 • Algemeen
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

Juli 2017 – dec 2019
Facto Geo: Landmeetkundig Operator
Werkzaamheden:
Afdeling Vastgoed
Verwerken van landmeetkundige metingen t.b.v. kadastrale splitsingen en verificatieposten (TIR, Move3/Bricscad)
Juli – nov. 2017 Afdeling overheid
Verwerken landmeetkundige gegevens (Move3/Autocad/Microstation)
Mutatiekartering BGT (Gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg)
Maken verkooptekeningen voor diverse Gemeenten (Microstation/Autocad)
Verwerken landmeetkundige metingen in ArcGIS voor Vitens

april – mei ‘17
Waterschap Rivierenland (fulltime, projectbasis)
Medewerker Databeheer/Leggermutatie
Werkzaamheden: Mutatie van leggerdata m.b.t. overname Stedelijk Water en Vergunningen

mei - december 2016
Provincie Friesland (parttime, op projectbasis)
Functie: GIS Specialist
Werkzaamheden: GIS ondersteuning aan projectmedewerkers inzake het op kaart visualiseren (desgewenst
middels analyse van data) van informatie. Controle en selectie van kaartmateriaal, afkomstig van Dienst Landelijk Gebied (DLG), betrekking hebbend op Provincie Friesland.
Ondersteuning bij de vervaardiging van allerlei kaarten voor diverse beleidsterreinen binnen Provincie Friesland, met name de Natura2000 projecten en voormalige DLG-projecten.

mei 2015 - mei 2016
Provincie Utrecht (fulltime, op projectbasis)
Functie: Medewerker Informatievoorziening (GIS Specialist)
Werkzaamheden:
GIS ondersteuning bij de vervaardiging van kaarten voor diverse thema-vakgebieden, voorbeelden zijn Inrichtingsplankaarten, maatregelkaarten, eigenaar- en grondverwervingskaarten ten behoeve van beleidsterreinen Natuur en Landschap, Recreatie, Wegen & mobiliteit, Milieu, Geluid.
In kaart brengen van fietsroutes in provincie Utrecht (ligging fietsroutes, knelpunten, analyse van fietsintensiteit en wegen), RWS-uiterwaarden langs de rivieren diverse kaarten tbv inrichting, te verpachten oeverstroken, Natura 2000.
Ruimtelijke GIS analyses (geluidsoverlast wegen en bebouwing, economisch als kantoorlocaties en bezetting); GIS databeheer, Webkaart (GIS viewer)

december 2014 – april 2015
Postnl - Postbesteller (parttime)

november – december 2013
Inspectrum
Functie: GIS Tekenaar
Werkzaamheden:
Project GIV Politie NL (Stad en Groen)
• (in Globespotter) ter voorbereiding van veldwerk voor inventarisatie van beplanting en verharding rondom Politiebureaus in Nederland

januari 2012 – juli 2012
Tennet (fulltime, op projectbasis)
Functie: GIS Operator/GIS Databeheerder
Werkzaamheden:
Project NW380 kV (aanleg Hoogspanningsleiding Eemshaven – Ens)
Vervaardigen van GIS kaarten t.b.v. veldonderzoek, natuurinventarisatie, situering en aanleg bouwwegen (ondersteuning afd. Grondzaken/Vergunningen)

juni 2011 - oktober 2011
Waterschap Veluwe (fulltime, op projectbasis)
Functie: GIS Medewerker
Werkzaamheden:
• Aanpassen en verbetering kwaliteit A- en B-watergangen, pilot C-watergangen
• Voor de Watertoets bufferen van A- en B-watergangen
• Aanpassen geometrie van watergangen in IRIS (Oracle database)
• Voorbereidend werk in MobielWatis t.b.v. landmeetkundige werkzaamheden
• Eigenaar/perceelkaarten voor diverse projecten

juni 2010 – augustus 2010
Provincie Utrecht (fulltime, op projectbasis)
Functie: Medior GIS Specialist
Werkzaamheden:
• Eigenaren-/perceelkaarten Project Ruimte voor de Lek
• Wijzigingen RODS/EHS (Ruimte rond de stad/ Ecologische hoofdstructuur)
• Detailkaarten woningbouwlocaties
• Verwerken aanpassingen in projectgrenzen PRISMA binnen provincie Utrecht (Programma IPO Strategische Milieu Agenda)
• Digitalisatie projectgrens project Ruimte voor de Lek
• Utrechtse Heuvelrug Themakaarten gebiedsgericht grondwaterbeheer, verontreinigingen, ontwikkelingsmogelijkheden
• Aanpassing ligging wandelroutes binnen de provincie o.b.v. top10 ondergrond

april 2009 - april 2010
Dienst Vastgoed Defensie (fulltime, op projectbasis)
Functie: Medewerker Vastgoed informatie
Werkzaamheden:
• Verwerken binnenkomende Klic-meldingen (kabel- en leidinginformatie)
• Gebruikersvergunningstekeningen en ontruimingsplattegronden van defensie-gebouwen controleren en aanpassen t.a.v. Ondergrond
• Kaarten Masterplan Carib (herinrichting defensieterrein op Caribisch grondgebied

januari 2008 - maart 2009
RPS Adviesbureau (fulltime, op projectbasis)
Functie: GIS Medewerker
Werkzaamheden:
• Afvalstoffenregister Hoogheemraadschap Delfland
• Pilot inventarisatie perronmeubilair NS stations (Autocad)
• Digitalisatie kabels & leidingen Noordoost-Flevoland
• Thematische overzichts- en detailkaarten (Peilenplan Gat van de Ham, peilbesluiten Haarlemmermeer, rioleringsplan Loon op Zand/Kaatsheuvel)
• Opbouwen van GIS leggergegevens waterkering IJmuiden & Schellingwoude/Zeeburg
i.o.v. RWS (themakaarten)
• Digitalisatie watervlakken uit de GBKN voor HHR Noordhollands Noorderkwartier
• Verwerken van beheerwerkzaamheden rietoevers Brabantse Delta in Gisratio

april 2005 - december 2007
Dienst Landelijk Gebied (fulltime, op projectbasis)
Functie: GIS Databeheerder/Bewerker
Werkzaamheden:
• Archiveren, controle van en voorzien van meta-informatie van databestanden, betrof een veelheid aan GIS-databestanden welke niet voorzien waren van metadata, niet gearchiveerd en terugvindbaar voor derden; uitgevoerd voor zowel Regio West (NH, ZH, Utr.) als voor regio Oost (Gld., Ov.)
• Opstellen van gebruikersovereenkomsten, uitlevering van data aan derden
• Verzorgen en vastleggen van Geo-informatie in plan- en maatregelkaarten
• GIS-analyses ten behoeve van projecten op het gebied van Natura2000,
Ecologische hoofdstructuur en gebiedsontwikkeling
• Visualisatie van GIS-data

januari - november 2004
Diverse opdrachten op projectbasis (verschillende detacheerders)
Functie: Administratief Medewerker Dataverwerking
Werkgever: De Straat Milieu/Syncera Arnhem & CSO Adviesbureau voor Milieu, Ruimte en Water, Bunnik: data invoer van bodemrapporten in bodemkundig GIS-systeem.

Functie: Medewerker GIS/GPS (juni - juli 2004)
Werkgever: Grontmij, Houten – inmeten van landbouwpercelen (landelijk) t.b.v. een kwaliteitscontrole voor het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuur.

april - december 2003
Waterschap De Maaskant (fulltime, projectbasis via Nieuwland Detachering)
Functie: Cartografisch tekenaar/GIS medewerker
Werkzaamheden:
• Produceren van thematische overzichts- en detailkaarten (EHS, belasting-geschillen, veldcontroles, inrichting van berging gebieden en analyse van afwateringsgebieden ter bepaling van stuwdebieten
• Bijhouden/actualiseren van GIS data

februari 2003
Nieuwland Opleidingen
Functie: GIS trainee
Werkzaamheden: Project Digitalisatie afpassing Terreinbegrenzingen Provinciale Landschappen

oktober 2000 –november 2002
USG Innotiv (fulltime)
Functie: Landmeetkundig assistent
Werkzaamheden:
• Waterpassen, inmeten en uitzetten, deformatiemetingen.
Projecten: – Controle peilmerken Gemeente Ridderkerk
– Nieuwbouwproject Ypenburg i.o.v. Grontmij Geogroep
– Aanleg A50 tussen St. Oedenrode en Veghel

augustus 1999 - juni 2000
Asaf Import
Functie: Magazijnmedewerker
Werkzaamheden: orderpicking, bestellingen verzendklaar maken, verwerken binnenkomende goederen

april - juni 1999
Kontek
Functie: Assistent-landmeter
Werkzaamheden: situatiemeting gemeente Oss

oktober 1998 – april 1999
Emcé reprografisch bedrijf
Functie: Reprografisch medewerker
Werkzaamheden: halen/brengen opdrachten, assisteren bij reprografische werkzaamheden

mei 1997 – augustus 1998
Bever Zwerfsport
Functie: Verkoper
Werkzaamheden: verkopen buitensportartikelen; neventaken: voorraadbeheer en afhandeling reparaties en klachten

januari 1995 – februari 1997
PTT POST
Functie: Algemeen medewerker
Werkzaamheden: sorteren en verwerken briefpost/binnenkomende poststukken

Opleidingen

Opleidingen

1988 – 1994 Internationale Agarische Hogeschool Larenstein, Bos en Natuurbeheer
1984 – 1988 Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School, Cultuurtechniek
1980 – 1984 Lagere Agrarische School

Cursussen

2006 GIS maatcursus (7 dgn) via Dienst Landelijk Gebied – Nieuwland Opleidingen
-- ArcGIS 9.1 Personal Geodatabase, Labeling, Editing, ArcPublisher,Topologie, ArcCatalog, ArcToolbox, Conversietools, Metadata

2002/2003 Geo-informatica (Cursus GIS (ESRI) technologie) - Nieuwland Opleidingen

-- Basisprogramma: Relationele Databases (incl. Acces), GIS-theorie, GIS in Nederland, Datakwaliteit en Metadata, Cartografie en Grafische Presentatie
Specialisatie ESRI: Toegepaste ArcView 3.x, ArcView Extensies (3D Analyst/Network Analyst/Spatial Analyst)
Toegepaste ArcGIS 8.x

Meer over mij

Zo besteed ik mijn vrije tijd

wandelen (rugzak/kamperen/outdoor), meerdaagse fietstochten, lezen, natuurbeleving

Werkgebied

 • Arnhem 50km
Talentcard®